FitzMe portal

Het FitzMe portal heeft als doel om alle informatie, communicatie en activatie te bundelen. Het is de start- en landingsbasis voor alle mogelijke activiteiten op het gebied van vitaliteit. Het portal informeert, motiveert en stimuleert medewerkers op een manier die bij ze past.

Projectmanagement

/
Onze experts kunnen adviseren op het gebied van communicatie, implementatie, programma’s en activatie. Met deze adviezen kan een organisatie zelf het project managen.

Fitz-Kick Off

/
Een kick-off of campagneperiode vormt de start van een project. Door de kick-off laagdrempelig en vooral leuk te maken, wordt een zo groot mogelijk publiek warm gemaakt om deel te gaan nemen aan de programma’s die volgen.

Fitz-Challenge

/
Met de challenges worden de medewerkers die in beweging zijn gekomen en hun leefstijl hebben verbeterd, geprikkeld om dit vol te houden. Door bijvoorbeeld een spelelement toe te voegen wordt ‘de interventie’ laagdrempeliger en blijven medewerkers langer gemotiveerd om deel te nemen.

Fitz-Workshops en webinars

/
Met de inzet van leefstijl- en vitaliteit gerelateerde workshops wordt de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers in de organisatie bevorderd. De workshops dragen bij aan een verbeterde gezondheid en vitaliteit van de medewerkers en daarmee tot een verbeterde inzetbaarheid voor de organisatie.

Fitz-Survey

/
Op basis van de vitaliteitsvragenlijst krijgt de medewerker inzicht in zijn vitaliteit op fysiek, mentaal en sociaal vlak.

Fitz-Energizers

/
Deze workshops hebben als doel om (grote) groepen werknemers in algemene zin het belang van een gezonde leefstijl duidelijk te maken. In deze interactieve workshop wordt uitgelegd welke voordelen een gezonde leefstijl heeft, zowel wat betreft het werk als privé.