bedrijfsmodel12

advies

Onze experts kunnen adviseren op het gebied van communicatie, implementatie en activatie. Onze kennis en ervaring kunnen ook worden ingezet om programma’s samen te stellen of te ontwikkelen. Het advies is altijd concreet en actiegericht.

Workshop

Om aan de slag te gaan met vitaliteit is een juiste introductie belangrijk. De workshops zijn altijd gericht op bewustwording zodat deelnemers weten waarom het zo belangrijk is om met de juiste energie de eerste stap te gaan zetten. Er zijn diverse workshops zowel qua thema als vorm.

Training

Nadat deelnemers een krachtige keuze hebben gemaakt is het van belang dat ze gezond aan de slag gaan. Naast ons individuele aanbod werkt het ook goed om dat in een groep te doen. Onze trainingen zijn gericht op het leren van kennis en vaardigheden. Het kan een les zijn van een uur, meerdere lessen, een dagdeel of meerdere dagdelen.

Challenge

n de beweging die we op gang brengen dagen we medewerkers via de organisatie uit om steeds de volgende stap te blijven zetten. Dat kan een ‘challenge’ in de kantine zijn, een ‘step game’ of ‘40 dagen challenge’, maar ook de voorbereiding op bijvoorbeeld een lokaal of regionaal sportevenement.

Evaluatie

Onze adviseurs hechten er waarde aan om op voorhand concrete doelen af te spreken. Dat leren we medewerkers ook in het kader van gedragsverandering. Ook voor de organisatiebrede aanpak is het van belang om periodiek te evalueren zodat de aanpak blijft passen.

Check

Meten is weten. Wij starten met een online vragenlijst op het portal gevolgd door een aantal metingen op maat. We doen alleen die metingen, die gericht zijn op verhoogde risico’s. Dat maakt de aanpak efficiënt en effectief.

Bewustzijn

Medewerkers worden zich eerst bewust van wat beter kan. Dat proces start al bij de check en wordt versterkt met workshops. In de Micro-Learning ontwikkelen ze al een intentie om er iets aan te doen.

Keuze

Bij gedragsverandering is een krachtige en juiste keuze van belang. De leefstijlcoach en/of digitaal assistent geeft hierin advies en ondersteunt je in het nemen van de juiste beslissing. Deze keuze is uiteindelijk gebaseerd op je persoonlijke wensen, de uitkomst van de check en waar je nu staat.

Doen

Het gaat uiteindelijk om concrete actie. Iets doen wat je eerder niet deed of het anders doen dan hoe je het al wel deed. Dat kan online met een e-Learning of e-Health module gericht op bijvoorbeeld veerkracht, slaap of gezonde voeding. Offline trainen kan uiteraard ook.

Volhouden

Om het vol te houden is het maken van de volgende stap belangrijk. Dat kan een nieuw 12 weken programma zijn met nieuwe doelen. Of een boostersessie in de vorm van een e-College om terugval te voorkomen. In deze fase is coaching ook vaak van belang.

Coaching

De methodiek van gedragsverandering is opgesloten in onze aanpak. Daarbij is coaching de rode draad. Online coaching via de mail of chat. Telefonische coaching en uiteraard face tot face coaching. De combinatie  van verschillende coachingstijlen (blended coaching) werkt het beste.

Project-management

Onze experts kunnen adviseren op het gebied van communicatie, implementatie, programma’s en activatie. Met deze adviezen kan een organisatie zelf het project managen. Indien gewenst kunnen wij de klant geheel ontzorgen door het projectmanagement volledig op ons te nemen.

Organisatie Fitzijn

De omgeving en dus ook de organisatie draagt in grote mate bij aan de beïnvloeding van de vitaliteit van de medewerkers. Dit laten we zien in de buitenste cirkel en noemen we Organisatie Fitzijn.

Persoonlijk Fitzijn

Bij het positief beïnvloeden van vitaliteit van de medewerker staat zelfmanagement en duurzame gedragsverandering centraal.

FitzMe portal

Het FitzMe portal is de basis van de methodiek. Een inspiratie- en interventieplein voor alle medewerkers. Het portal werkt volgens MyVitality Inside