Tijd voor actie, aan de slag, doen! Laagdrempelig en leuk, kleine stappen.

Raadpleeg de vitaliteitskalender voor handvaten, tools en informatie.

  • (collectiviteits-) verzekering betrekken
  • Jaarkalender samenstellen
  • Workshops / inspiratiesessie: kiezen voor thema’s die actueel zijn binnen de organisatie of de maatschappij! Of die verwerkt zijn in het jaarplan van de organisatie.
  • Health event: laagdrempelig aan de slag met ene Health event dat past bij de doelgroep, zoals vakliedendagen voor chauffeurs bijvoorbeeld
  • Ambassadeurs (bottom up)
  • Vitaliteit bespreken binnen jaargesprek: van verzuim gesprekken naar inzetbaarheidsgesprekken. Hoe voer je het “goede” gesprek?
  • Doelgroep aanbod (generatiemanagement)
  • Periodiek inrichten Health check / quickscan. Voortgang en of groei bepalen op aandachtsthema’s binnen de organisatie of bepaalde afdelingen.
  • Spreekuur leefstijlcoach: laagdrempelige, maar kwalitatief hoge leefstijlcoaching beschikbaar stellen voor medewerkers zonder tussenkomst van de leidinggevende.
  • Coaching: een vaste leefstijlcoach gekoppeld aan de organisatie. Dagdelen coaching , toevoegen van extra discipline en samen werking met de arbodienst en bedrijfsarts.

Vitaliteitsportaal

Op FitzMe (online vitaliteitsportaal) komen de vraag en het aanbod samen. Als start- en landingsbaan maken werkgever én werknemer gebruik van FitzMe. Dit gezondheidsportaal is een gepersonaliseerde omgeving voor werknemers om zelf aan de slag te gaan met gezondheid en vitaliteit. Het portal informeert, stimuleert en activeert op een manier die bij de werknemer past.

‘Mijn Bedrijf’ op maat
Als onderdeel van de collectieve zorgverzekering bij CZ kunnen werkgevers kosteloos gebruik maken van FitzMe. Daarbij is het mogelijk om – tegen geringe kosten – een ‘Mijn Bedrijf’ op maat te laten inrichten. Op deze bedrijfsspecifieke pagina kan o.a. verwezen worden naar de meest gevraagde interventies. Hiermee wordt een ideale plek gecreëerd om alles samen te laten komen, ook van andere interventies en faciliteiten. FitzMe is opgebouwd uit drie lagen, van generiek naar steeds persoonlijker. Zo kunnen werknemers aan de slag met onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Hierbij worden artikelen, blogs, podcasts, animaties en vlogs steeds meer op maat aangeboden.

Bent u geïnteresseerd?

We denken graag met u mee!

T. 085 – 246 47 46

Bekijk de stappen in de routekaart:

Check | Bewustwording | Aanpakken | Activeren | Borgen

In Sport- en beweegakkoord Tilburg wordt door de Gemeente Tilburg samen met sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners en de gemeente afspraken gemaakt over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport en bewegen kunnen realiseren.

Tijdens een aantal interactieve bijeenkomsten zijn gezamenlijk actiepunten gedefinieerd waarmee de partners invulling kunnen geven aan het uitvoeren van deze ambities.

Download > hier het Tilburgs Sport- en beweegakkoord en lees de vorderingen in de 013 TSA Updates.

De volgende partners werken mee in deze samenwerking:

Website Preloader