Investeren in vitaliteit loont! In toenemende mate zijn bedrijven bereid om te investeren in de vitaliteit van hun medewerkers. Bedrijven worstelen veelal met dezelfde vragen: Hoe vitaal is onze organisatie eigenlijk? Wat valt er allemaal onder vitaliteit en hoe kan je dit meten? Waar valt voor ons als organisatie winst te behalen? Waar begin ik als ik onze organisatie vitaler wil maken?

Niet voor niets spreken we vaak van “Meten is weten”, beginnen met een 0-meting dus (of een her-meting) natuurlijk!

Er zijn verschillende mogelijkheden om aan de slag te gaan met meten is weten, ofwel een nulmeting. Onze ervaring is dat er op vitaliteitsdagen veel aandacht is voor deze meting en dat medewerkers de resultaten onderling bespreken en vergelijken. Dit draagt bij aan een stuk bewustwording.
Los van deze inzet is de meest gebruikte vorm toch wel een Health check op organisatie niveau, de klassieke naam is nog steeds een PMO.

Wij gebruiken vaak de term Health Checks of Vitaliteitsscan om de verschuiving van verzuim naar vitaliteit in te zetten. 

  • Awareness sessie vitaliteit (directie)
  • Vitaliteitsscan organisatie
  • Quickscan (deelgebied of risicogroepen)
  • Health check (individueel)


Bent u geïnteresseerd?

Wanneer u geïnteresseerd bent, neem dan gerust contact op met één van de adviseurs van FitzCompany. We denken graag met u mee!

T. 085 – 246 47 46

Awareness sessie vitaliteit (directie)

Aan de slag met het thema vitaliteit (binnen het grotere kader van Duurzame Inzetbaarheid). Het delen van ervaringen , het opdoen van kennis maar vooral samen bepalen wat de uitgangspositie van de organisatie is op dit thema, om zo draagvlak te creëren voor in te zetten interventies of een duurzaam vitaliteitsbeleid is keer op keer waardevol gebleken.

Vitaliteitsscan organisatie

De eerste stap naar duurzame inzetbaarheid
Vitaliteit staat hoog op de agenda van HR-professionals, maar hoe zet je de eerste stap? Met de vitaliteitsscan breng je de huidige status van vitaliteit duidelijk in kaart. Dit vormt het startpunt voor het inrichten van een vitaliteitsbeleid. Meer info >> 

Quickscan (deelgebied of risicogroepen)

Uiteraard is het ook mogelijk om aandacht te besteden aan deelgebieden die relevant zijn binnen de organisatie of binnen afdelingen ervan, denk bij voorbeeld om halfjaarlijkse scans op het gebied van stress of fysieke belasting?
Meer info >>

Health Check (individueel)

Hoe staat het ervoor met uw gezondheid? Ontdek het met de HealthCheck, een veilige thuistest. En krijg praktische tips om zelf aan de slag te gaan met uw leefstijl. Speciaal bij uw collectieve zorgverzekering van CZ.  Meer info >>

VitaliteitsCheck van 123test

Deze test bestaat uit twee delen: Het eerste deel gaat over je vitaliteit op het werk en het tweede deel over je leefstijl. Het invullen van deze check duurt ongeveer 15 minuten en is volledig anoniem. Beantwoord alle vragen. In de uitslag krijg je veel tips en adviezen om je vitaliteit en die van je organisatie te vergroten.

Fitheidscheck medewerkers uitgevoerd door studenten ROC

Gratis fitheidscheck voor al uw medewerkers; door studenten van de opleiding doktersassistent
van ROC Tilburg. Jaarlijks in de periode maart/april. Bij interesse neem contact op met:

T: ROC Tilburg: 088 – 2934397

Gezonde werkvloer scan

De Gezonde Werkvloer Scan geeft inzicht in hoe gezond je werkomgeving is. Het is vooral bedoeld om in gesprek te komen met een HR-adviseur, HR-manager of beleidsadviseur over vitaliteit binnen de organisatie.

Event met meting

“Wat is jouw metabole (echte) leeftijd?”
In het kader van bewustwording adviseren wij om medewerkers de mogelijkheid te bieden om een (korte) fysieke meting uit te laten voeren waarbij zij een toelichting krijgen van een leefstijlcoach op de behaalde meetresultaten. Een onderdeel van deze meting is “jouw metabole leeftijd”. Hoe oud ben je nu werkelijk? Een goed aanknopingsgesprek voor de coach om met de medewerker het gesprek aan te gaan.

Bekijk de stappen in de routekaart:

Check | Bewustwording | Aanpakken | Activeren | Borgen

In Sport- en beweegakkoord Tilburg wordt door de Gemeente Tilburg samen met sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners en de gemeente afspraken gemaakt over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport en bewegen kunnen realiseren.

Tijdens een aantal interactieve bijeenkomsten zijn gezamenlijk actiepunten gedefinieerd waarmee de partners invulling kunnen geven aan het uitvoeren van deze ambities.

Download > hier het Tilburgs Sport- en beweegakkoord en lees de vorderingen in de 013 TSA Updates.

De volgende partners werken mee in deze samenwerking:

Website Preloader