Hoe zorg je dat je de volgende stap neemt om als organisatie daadwerkelijk actie te gaan ondernemen en echt aan de slag gaan met bewustwording ? Van zowel de organisatie als van de individuele medewerkers?

  • Impactsessie (directie en/of hoger management)
  • Ambassadeur (top down en bottum up)
  • Vitaliteitsbudget (medewerker)
  • Workshops en inspiratiesessies (medewerker)
  • Aanstellen vitaliteitsverantwoordelijke
  • (ondersteuning) Opstellen vitaliteitsbeleid (directie)

Bent u geïnteresseerd?
We denken graag met u mee!

T. 085 – 246 47 46

Impactsessie (directie en/of hoger management)

Aan de slag met het maken van een impactplan. Wat wordt jullie vijf-jaarse uitdaging ? En wat betekent dat voor het komende jaar?
Welke ondersteuning voor de organisatie is gewenst? Hoe maak je een begin ?

Ambassadeur (top down en bottum up)

Ambassadeurs zorgen ervoor dat de interventies , in een passende vorm en met de juiste communicatie worden gedragen binnen de organisatie. Zij helpen met de implementatie en zorgen voor het creëren van de zogenaamde “olievlek”, binnen de organisatie.

Vitaliteitsbudget (medewerker)

Steeds meer bedrijven stellen jaarlijks een vitaliteitsbudget ter beschikking aan hun medewerkers. Hiermee hebben ze de vrijheid om zelf de regie te nemen over hun vitaliteit. Dit budget kan ingezet worden voor coaching, sportactiviteiten, aanschaf van sportkleding, het volgend van trainingen , etc.

Workshops en inspiratiesessies (medewerker)

Denk aan het geven van workshops en trainingen op verschillende leefstijlthema’s, van fysiek, mentaal tot sociaal emotioneel. Deze dragen bij aan een stuk bewustwording. Laagdrempelig en in een groep. Inspiratie en bewustwording, waarbij de taal van de doelgroep gesproken wordt. Denk bijvoorbeeld aan de doelgroep van medewerkers die onregelmatig werkt, of aan het thema werkstress, of slaap? Dit kan in een interactieve en aantrekkelijke werkvorm op locatie of online? Kijk als organisatie wat jullie nodig hebben!

Aanstellen vitaliteitsverantwoordelijke

Het hebben van een dedicated verantwoordelijke of vitaliteitsadviseur binnen de organisatie versterkt de kracht waarmee de organisatie in staat is om aan de slag te gaan met vitaliteit. We zien duidelijk het met organisaties waarbij dit belegd is als add-on bij de afdeling HR ( dit heeft echter niets met gebrek aan passie of commitment te maken, maar vooral met tijd en ruimte binnen de organisatie).

(ondersteuning) Opstellen vitaliteitsbeleid (directie)

Waar nodig en gewenst is er altijd de mogelijkheid om een externe adviseur voor een bepaalde tijd aan de slag te laten gaan binnen de organisatie. Om het vitaliteitsbeleid mee vorm te geven, mee te denken of jaarplannen uit te werken. Zeker als er dus geen ruimte is binnen HR, maar wel de wens voor een duurzaam meerjarig vitaliteitsbeleid.

Vitaliteitsbudget

Het vitaliteitsbudget is een budget dat je kan gebruiken om activiteiten in te zetten om de gezondheid van je medewerkers te verbeteren. Bij deze activiteiten moet je denken aan stoppen met roken, workshop vitaliteit en stoelmassages. Benieuwd naar meerdere opties? Bekijk hieronder onze inspiratie.

Vitaliteit op de werkvloer

Hoe pas je vitaliteit toe op de werkvloer? Wat levert het je als werkgever op wanneer je je hiermee bezighoudt? We nemen je mee binnen dit onderwerp en hoe je ervoor zorgt dat vitaliteit een fundamenteel onderdeel wordt van jouw organisatie.

Vitaliteitsbeleid in 10 stappen

Soms kan het simpel. Welke 10 stappen zet je? Bekijk de valkuilen en succesfactoren om je medewerkers en organisatie met een goed werkend vitaliteitsbeleid verder te laten groeien. Want hoe gezonder, vitaler en gemotiveerder je medewerkers zijn, hoe succesvoller je bedrijf. 

Bekijk de stappen in de routekaart:

Check | Bewustwording | Aanpakken | Activeren | Borgen

In Sport- en beweegakkoord Tilburg wordt door de Gemeente Tilburg samen met sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners en de gemeente afspraken gemaakt over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport en bewegen kunnen realiseren.

Tijdens een aantal interactieve bijeenkomsten zijn gezamenlijk actiepunten gedefinieerd waarmee de partners invulling kunnen geven aan het uitvoeren van deze ambities.

Download > hier het Tilburgs Sport- en beweegakkoord en lees de vorderingen in de 013 TSA Updates.

De volgende partners werken mee in deze samenwerking:

Website Preloader