Een duurzaam vitaliteitsbeleid is een cyclisch geheel en vraagt dus na een bepaalde periode, vaak van een jaar, soms per kwartaal of andere gewenste periode, om borging, bijstelling en een passend vervolg.

Raadpleeg de kalender voor handvaten, tools en informatie.

Bent u geïnteresseerd?

We denken graag met u mee!

T. 085 – 246 47 46

Bekijk de stappen in de routekaart:

Check | Bewustwording | Aanpakken | Activeren | Borgen

In Sport- en beweegakkoord Tilburg wordt door de Gemeente Tilburg samen met sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners en de gemeente afspraken gemaakt over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport en bewegen kunnen realiseren.

Tijdens een aantal interactieve bijeenkomsten zijn gezamenlijk actiepunten gedefinieerd waarmee de partners invulling kunnen geven aan het uitvoeren van deze ambities.

Download > hier het Tilburgs Sport- en beweegakkoord en lees de vorderingen in de 013 TSA Updates.

De volgende partners werken mee in deze samenwerking:

Website Preloader