Website Preloader
Website Preloader

Onze aanpak

 

Bij FitzCompany draait het om het Fitzijn van zowel medewerkers als de organisatie waarvoor ze werken. We kiezen voor de positieve benadering van gezondheid. Wij geloven in het investeren in mensen wanneer ze juist veerkrachtig zijn, dus vanuit preventie. Maar wanneer er toch uitval dreigt kunnen we ook ingrijpen. 

Het FitzCompany model

 

  • Zelfmanagement en duurzame gedragsverandering
  • Stap voor stap naar nieuw gezond gedrag
  • De juiste stappen op het juiste momenten verbinden 

Bij het positief beïnvloeden van vitaliteit van de medewerker, staat zelfmanagement en duurzame gedragsverandering centraal. Daarvoor zijn de fases van gedragsverandering belangrijk die in de binnenste cirkel van het model staan (Persoonlijk Fitzijn). De omgeving en dus ook de organisatie draagt hier in grote mate aan bij, dat laten wij zien in de buitenste cirkel (Organisatie Fitzijn).

Afstemming en verbinding
Met FitzCompany is de klant verzekerd van een werkwijze die specifiek wordt afgestemd op de medewerkers en de organisatie. Het succes ligt in het verbinden van de juiste stappen op de juiste momenten. Wij doen niet alleen onderzoek bij de medewerkers middels een check, survey of interviews. Ook het beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid of de resultaten van eerdere onderzoeken binnen de organisatie, nemen wij hierin mee. Ons advies wordt afgestemd op de context van de organisatie.

Veranderen van gedrag
Gedragsverandering gaat in kleine stapjes. De aanpak van FitzCompany creëert bewustwording, waardoor open staan  voor verandering mogelijk wordt. Je formuleert persoonlijke doelen, bijvoorbeeld gestimuleerd door een check. ‘Willen‘ en ‘kunnen’ staan centraal bij het maken van een krachtige keuze. Zodat die ook echt bij je past. Klein beginnen, want gedrag is ook gewoon doen. En het blijven doen, want dan worden het gewoontes. Dan is de cirkel rond.

Bekijk ons interactieve model hieronder.
Door met uw muis-cursor over de onderdelen te bewegen.
bedrijfsmodel12

advies

Onze adviseurs begeleiden en maken voorstellen op het gebied van communicatie, implementatie en activatie. Onze kennis en ervaring kunnen ook worden ingezet om programma’s samen te stellen of te ontwikkelen. Het advies is altijd concreet en actiegericht.

Workshop

Om aan de slag te gaan met vitaliteit is een juiste introductie belangrijk. De workshops zijn altijd gericht op bewustwording zodat deelnemers weten waarom het zo belangrijk is om met de juiste energie de eerste stap te gaan zetten. Er zijn diverse workshops zowel qua thema als vorm.

Training

Nadat deelnemers een krachtige keuze hebben gemaakt is het van belang dat ze gezond aan de slag gaan. Naast ons individuele aanbod werkt het ook goed om dat in een groep te doen. Onze trainingen zijn gericht op het leren van kennis en vaardigheden. Het kan in sessies van een uur, reen reeks, een dagdeel of meerdere dagdelen.

Challenge

In de beweging die we op gang brengen dagen we medewerkers via de organisatie uit om steeds de volgende stap te blijven zetten. Dat kan een ‘challenge’ in de kantine zijn, een ‘step game’ of ‘40 dagen challenge’, maar ook de voorbereiding op bijvoorbeeld een lokaal of regionaal sportevenement.

Evaluatie

Onze adviseurs hechten er waarde aan om op voorhand concrete doelen af te spreken. Dat leren we medewerkers ook in het kader van gedragsverandering. Ook voor de organisatiebrede aanpak is het van belang om periodiek te evalueren zodat de aanpak blijft passen.

Check

Meten is weten. Wij starten met een online vragenlijst op het portal gevolgd door een aantal metingen op maat. We doen alleen die metingen, die gericht zijn op verhoogde risico’s. Dat maakt de aanpak efficiënt en effectief.

Bewustzijn

Medewerkers worden zich eerst bewust van wat beter kan. Dat proces start al bij de check en wordt versterkt met workshops. In korte online modules ontwikkelen ze al een intentie om er iets aan te doen. Een gesprek met een leefstijlcoach kan je ook net dat ene zetje geven.

Keuze

Bij gedragsverandering is een krachtige en juiste keuze van belang. De leefstijlcoach speelt hierin vaak een belangrijke rol. Deze geeft advies en ondersteunt je in het nemen van de juiste beslissing. Deze keuze is uiteindelijk gebaseerd op je persoonlijke wensen, de uitkomst van de check en waar je nu staat.

Doen

Het gaat uiteindelijk om concrete actie. Iets doen wat je eerder niet deed of het anders doen dan hoe je het al wel deed. Dat kan online met een uitgebreide training gericht op bijvoorbeeld veerkracht, slaap of gezonde voeding. Offline trainen kan uiteraard ook. Bij voorkeur onder begeleiding van een coach.

Volhouden

Om het vol te houden is het maken van de volgende stap belangrijk. Dat kan een nieuw online programma zijn met nieuwe doelen. Of een boostersessie om terugval te voorkomen. In deze fase is coaching (ook) vaak van belang.

Coaching

De methodiek van gedragsverandering is opgesloten in onze aanpak. Daarbij is coaching de rode draad. Online coaching via de mail of chat. Telefonische coaching en uiteraard face tot face coaching. De combinatie  van verschillende coachingstijlen (blended coaching) werkt het beste.

Project-management

Onze adviseurs begeleiden en maken voorstellen op het gebied van communicatie, implementatie, programma’s en activatie. Met deze adviezen kan een organisatie zelf het project managen. Indien gewenst kunnen wij de klant geheel ontzorgen door het projectmanagement volledig op ons te nemen.

Organisatie Fitzijn

De omgeving en dus ook de organisatie draagt in grote mate bij aan de beïnvloeding van de vitaliteit van de medewerkers. Dit laten we zien in de buitenste cirkel en noemen we Organisatie Fitzijn.

Persoonlijk Fitzijn

Bij het positief beïnvloeden van vitaliteit van de medewerker staat zelfmanagement en duurzame gedragsverandering centraal.

Vitality Portal

Het Vitality Portal staat centraal in de methodiek. Een inspiratie- en interventieplein voor alle medewerkers. Het portal is 24/7 voor deelnemers beschikbaar, ook in de vorm van een app.

Integrale aanpak met programma’s

We verbinden de uitkomsten van uitgevoerde onderzoeken altijd met elkaar om tot het juiste advies te komen.

Het FitzMe portal is dan een logisch keuze als als start- en landingsbasis. Medewerkers worden door het portal in beweging gezet, om te werken aan een gezonde leefstijl, door bijvoorbeeld deel te nemen aan workshops, trainingen of challenges die bij hun persoonlijke doelstellingen passen. Het is belangrijk dat persoonlijke interventies bij medewerkers en het organisatiebeleid op elkaar worden afgestemd, en op het juiste moment ingezet. En dan bij voorkeur als onderdeel van integrale aanpak. 

Dan is de cirkel rond.

De werknemer zet kleine blijvende stapjes

Gedragsverandering die duurzaam is, gaat in kleine stapjes. We stimuleren met onze dienstverlening altijd eerst de bewustwording bij medewerkers, zodat ze openstaan voor een gezonde gedragsverandering. Dat kan bijvoorbeeld door een HealthCheck maar eventueel ook met een prikkelend webinar. Daarna stelt uw medewerker zich een doel (al dan niet in overleg met een coach) en kan een keuze worden gemaakt waarmee van start te gaan. ‘Willen’ en ‘kunnen’ staan hierbij centraal, want pas als dat past bij de medewerker gaat het werken. Wij zullen altijd klein beginnen, want gedrag is ook gewoon doen. En wanneer je succesvol bent in het ‘blijven doen’, dan worden het (gezonde) gewoontes.

Onze aanpak werkt!