Website Preloader
Website Preloader

FitzCompany werkt!

 

FitzCompany is een advies- en activatiebureau op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Wij realiseren duurzame vitaliteit van organisaties en de mensen die er werken. Bij voorkeur op basis van langdurige relaties.

Bij FitzCompany geloven we dat met de juiste begeleiding op het juiste moment een vitaler leven binnen handbereik is. Onze focus ligt op bewustwording, advies en begeleiding.

Online als het kan
Onze dienstverlening wordt online aangeboden wanneer het mogelijk is en op locatie als de situatie daar om vraagt. Zo halen we het beste uit iedereen.

VitaliteitsCheck (PMO)

Wij starten onze dienstverlening binnen ieder bedrijf bij voorkeur met het doen van een onderzoek. Onderzoek binnen de organisatie maar ook op het niveau van de medewerker. Het PMO is het meest complete en logische onderzoek om gedegen vitaliteitsbeleid vorm te geven.

 • Inventarisatie en advies
 • Gevalideerde (digitale) vragenlijst
 • Persoonlijk rapport met advies
 • Fysieke metingen
 • Coachinggesprek
 • Organisatierapportage
 • Bedrijfsadvies en opvolging (Vitaliteitspakket)

Op basis van de resultaten uit dit onderzoek kan FitzCompany een uitgebreid pakket van producten en diensten inzetten, gericht op het bevorderen van vitaliteit van mens en organisatie.

Vitaliteitspakketten

Diensten gebundeld in pakketten die zijn opgebouwd op basis van veel voorkomende arbeidsrisico’s en veelgevraagde leefstijlthema’s.

De Vitaliteitspakketten bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Quickscans en testen
 • Workshops, webinars en energizers
 • Trainingen ook voor leidinggevenden
 • Vitaliteitscoaching
 • Ondersteuning via content op het Vitaliteitsportaal

Vitaliteitspakketten zijn ideaal als follow up bij van een PMO, als onderdeel van een Vitaliteitskalender of als Kick off of event voorafgaand aan bijvoorbeeld een nieuw (vitaliteits)beleid.

Vitaliteitsportaal

Het Vitaliteitsportaal biedt een stabiele online basis van waaruit de medewerkers aan de slag kunnen. Na het aanmelden hebben medewerkers beveiligd toegang tot een eigen persoonlijk gedeelte met toegang tot een persoonlijk profiel.

 • Starten van onderzoek
 • Online modules en trainingen
 • Matching met de coach
 • Checks en tips

Het portaal kan door werkgevers ingezet worden als centrale infrastructuur voor eigen, bestaande activiteiten op het gebied van vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en werkplezier binnen de eigen organisatie. Het Vitaliteitsportaal kan bovendien op maat geleverd worden. Vraag hiernaar bij uw adviseur.

Hoe werken wij?

 

FitzCompany helpt werkgevers bij het creëren van een gezonde en vitale werkomgeving voor medewerkers. Hoe doen we dat? We doorlopen samen een aantal vaste stappen. Stappen die gebaseerd zijn op onderzoek met aansluitende een passende adviesroute. Hoe ziet deze route eruit? We laten het zien aan de hand van een PMO traject.

Stap 1
Stap 1

Inventarisatie en advies

In deze fase maken we kennis met de organisatie en zullen we inventarisatie doen naar de beste en meest effectieve route naar duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van mens en organisatie. Dit oriënterend onderzoek is startpunt voor een advies over de inhoud en aanpak die past bij de organisatie.

Stap 2
Stap 2

Activatie en actie

Nadat we in de eerste stap al bijvoorbeeld een aantal korte checks of testen hebben gedaan kunnen we nu passend gaan activeren op de Vitaliteitscheck (PMO) waarvan we de online vragenlijst kunnen aanpassen op in jullie bedrijf bestaande specifieke arbeidsrisico’s. Medewerkers ontvangen direct een online advies waarmee ze direct op het Vitaliteitsportal aan de slag kunnen. Tijdens een gesprek met een Vitaliteitscoach, waarbij eventueel fysieke metingen worden uitgevoerd, heeft de medewerker alle tools in handen om aan de slag te gaan.

Stap 3
Stap 3

Uitvoer PMO

In deze fase wordt het PMO uitgevoerd. Hiervoor zijn verschillende opties. We hebben PMO’s die geheel online uitgevoerd worden. Maar het is ook mogelijk om juist voor MKB of meer Branche georganiseerde PMO’s in te zetten. Wanneer een bedrijf zich hier niet in herkent kan een PMO op maat gemaakt worden.

Begeleiden en monitoren
Tijdens het PMO zal een projectmanager het proces begeleiden en monitoren. Op basis van afspraken kan tussentijds bijgestuurd worden.

Stap 4
Stap 4

Rapportage en advies

Op basis van de resultaten uit de vragenlijsten, fysieke metingen en de terugkoppeling van de coachingsgesprekken wordt een bedrijfsrapportage gemaakt waarin we per bedrijfsonderdeel kunnen rapporteren op risicogebieden en verbeteringen. In het advies nemen we een voorstel van het invullen van de Vitaliteitspakketten mee als ook zullen we kijken waar we kunnen aansluiten op de bestaande providersboog binnen jullie organisatie.

Stap 5
Stap 5

Inzet Vitaliteitspakket

Op basis van het ons advies bepalen we de samenstelling van het Vitaliteitspakket. Hierin zijn opgenomen:

 • Workshops en webinars
 • Trainingen
 • Leefstijlcoaching
 • Quickscans en testen
 • Vitaliteitsportaal
Stap 6
Stap 6

Evaluatie en advies

Na een vooraf vastgestelde periode zullen we de uitgevoerde dienstverlening evalueren en eventueel ondersteund met korte checks of testen een advies geven over de vervolgacties.

Aanhaken of volhouden
Medewerkers die nog niet zijn aangehaakt kunnen dan instappen, medewerkers die de eerste stap gezet hebben worden gemotiveerd om hun gezonde gedrag vol te houden.

Maximale impact

 

Wij streven een maximale impact na. Dit doen wij door samen met onze klanten te kiezen voor een mix van diensten. Omdat deze diensten elkaar versterken is het effect meer dan de som van de losse onderdelen.

Het PMO neemt in waarde toe door medewerkers direct handvatten te bieden via het vitaliteitsportaal en onze vitaliteitspakketten. En door het PMO en de vitaliteitspakketten wordt het vitaliteitsportaal meer gebruikt.